de tarieven

tarieven

Tarieven en declaraties

Per 1 januari 2013 zijn de vrije tarieven voor tandartspraktijken beëindigd; er gelden weer uniforme tarieven.
Meer informatie over deze tarieven vindt u op de website www.allesoverhetgebit.nl.

Al onze patiënten ontvangen hun rekening via het Factureringsbureau Infomedics/uwnota.nl